POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Korisni linkovi:
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Policijska uprava karlovačka kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. navedenog Zakona.